top of page

Beelddenken en leerproblemen

Beelddenken en leerproblemen

 

Kinderen en volwassenen zijn van nature beelddenkers, non-verbale denkers.  Alle zintuigen worden ingezet bij alles wat een beelddenker leest en hoort. Bij problemen zoals dyslexie, dyscalculie, coördinatieproblemen, communicatieproblemen en AD(H)D of een combinatie hiervan, heeft men vaak last van het denken in beelden. Door onze verbale aanpak groeit bij beelddenkers de spanning en frustratie omdat ze hun natuurlijke gave niet tot bloei kunnen laten komen. Psychische en lichamelijke klachten kunnen ontstaan.

Oogappels begeleiding

Oogappels helpt beelddenkende kinderen en volwassenen om hun gave van het beelddenken te (her)vinden en in te zetten bij de aanpak leer- en gedragsproblemen. Het gaat om een intensieve begeleiding die volledig is afgestemd op de persoon. Je krijgt gereedschappen aangeboden waarmee je zelf verder kunt werken, en bruikbaar zijn voor de rest van je leven.

Er wordt gebruik gemaakt van de Davis® principes. Er wordt niet gedaan aan symptoombestrijding. Het probleem wordt aangepakt bij de wortels door de werkelijke oorzaak aan te pakken. Blokkades vallen dan weg en er komt een eigen veranderingsproces op gang.

Kind en volwassene krijgen de mogelijkheid om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Als je deze verantwoordelijkheid kunt nemen dan is de verandering blijvend.

Zo werkt Oogappels

Allereerst vindt er een intake plaats. Na deze intake wordt de beslissing genomen over het starten van de individuele begeleiding.

De basisbegeleiding duurt vijf dagen. Deze worden in principe in een kort tijdsbestek gepland en afgesloten met een evaluatie. Vervolgafspraken worden gemaakt afhankelijk van de situatie en het probleem.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen voor een vrijblijvend en persoonlijk gesprek of advies.

Uitgebreide informatie over de methode is ook te vinden in onderstaande boeken.

De gave van dyslexie
Ronald D Davis
 
 
 
 
ISBN: 9789038921280
De gave van leren
Ronald D Davis
 
 
 
 
ISBN: 9789038921297

Ervaringen:

N. (9 jaar) weet al jaren dat ze een leesprobleem heeft. Het gaat bij haar nou eenmaal niet zo gemakkelijk als bij haar klasgenoten. Het moment van lekker onbevangen lezen kwam dus ook niet. Op school werd ze hartstikke geholpen maar gelukkiger werd ze er niet van. Ze kreeg een doorverwijzing voor een dyslexieonderzoek. Na lang googelen en twijfelen besloten wij als ouders: een standaard dyslexieprogramma past niet. Dat gaat teveel uit van waar ze niet goed in is (lezen natuurlijk, maar ook oefenen en herhalen). Gelukkig zijn er ook methodes die uitgaan van de kracht van de kinderen met een leesprobleem. Het zijn beelddenkers. En als beelddenker kun je hele toffe dingen, zo leerden we van Hedwig. N. had er veel zin in (1-op-1 dingen doen vindt ze sowieso al leuk en niet naar school gaan al helemaal). Iedere dag ging ze heel moe, maar stralend naar huis. En ze liet ons zien wat ze allemaal voor trucjes kon, zoals woorden met haar ogen fotograferen en achterstevoren lezen! Ze heeft leren focussen en we merken het meteen als ze niet even haar moment neemt om te focussen. Doet ze dat wel, dan leest ze meteen een stuk beter! De Davismethode heeft haar echt een boost in het zelfvertrouwen gedaan. Uitgaan van je kracht, dat werkt!

 

Moeder van N.

Beste Hedwig,

Namens onze zoon M. wil ik je erg bedanken voor je hulp. Dankzij jou inzet en methode is hij niet alleen een stuk zekerder geworden, maar mag hij nu ook naar de HAVO. Dat wilde hij zo graag. Mochten wij in de toekomst je expertise weer nodig hebben zullen we zeer zeker weer bij jou aankloppen.

Groeten Ryan

Hedwig heeft onze zoon T. bijles gegeven in o.a. begrijpend lezen. Ze heeft een zeer prettige manier van werken en onze zoon ging met plezier naar haar toe. De maandelijkse schriftelijke rapportages hebben wij als zeer waardevol ervaren. Wij weten zeker dat onze zoon veel baat heeft bij Hedwig haar structurele en pragmatische aanpak.

bottom of page